Mu-Kii Dubai – Pan Asia Tapas

10. Chicken Mango Roll (2pcs)

Chicken, Mango

    • Inside-Out Rolls
    • 1,6,15
Scroll to Top