Mu-Kii Dubai – Pan Asia Tapas

107. Mix Sashimi

Mix Fish

    • Sashimi Side Orders
    • 15 AED+
    • 2, 3
Scroll to Top