Mu-Kii Dubai – Pan Asia Tapas

105. Shake Sashimi

Salmon

    • Sashimi Side Orders
    • 15 AED+
    • 2
Scroll to Top