Mu-Kii Dubai – Pan Asia Tapas

73. Gyoza Tori

Chicken Dumplings

    • Warm Dishes
    • 6, 9, 13, 16, 18, 19, 20
Scroll to Top